Czym jest dysfagia?

Opis

Dysfagia, czyli trudności z przełykaniem, to szereg zaburzeń polegające na utrudnionym przechodzeniu pokarmu z jamy ustnej do żołądka przez przełyk. Obecnie traktuje się ją jako odrębną jednostkę chorobową, ze specyficzną etiologią, przebiegiem i leczeniem.

Przyczyny

Problemy z połykaniem występują głównie u osób starszych, osób chorych neurologicznie oraz u pacjentów onkologicznych. Przyczynami dysfagii mogą być także zmiany strukturalne, stany zapalne i czynniki zewnętrzne – może wynikać np. z działań niepożądanych niektórych leków.

W wyniku dysfagii pacjent ma ograniczoną możliwość przyjmowania pożywienia. Może dotyczyć to wyłącznie pokarmów stałych, półstałych, półpłynnych, płynnych lub kombinacji wymienionych konsystencji.

Występowanie

Dysfagia może występować u dzieci, dorosłych i osób starszych. Występowanie dysfagii w populacji ogólnej szacuje się na około 10%, z bardzo znaczącym wzrostem w osób starszych.

Największa częstotliwość zachorowań obserwowana jest u ciężko chorych pacjentów oraz u osób starszych. Standardowo dolegliwość ta towarzyszy chorobom przewlekłym. Badania wykazują występowanie zaburzeń połykania u 30 - 50% pacjentów z tych grup.

Objawy

Dysfagia objawia się w następujący sposób:

  • Oznaki bezpośrednie: kaszel, krztuszenie się, odruchy wymiotne, konieczność kilkukrotnego połykania kęsów pokarmu, dyskomfort lub ból podczas połykania, obecność cząstek pokarmu w nosie, przetrzymywanie pokarmu w ustach i unikanie przełykania.
  • Oznaki pośrednie: niechęć do jedzenia, spadek wagi (niedożywienie spowodowane zredukowanym spożyciem pokarmu), odwodnienie (spowodowane dostarczeniem niewystarczającej ilości płynów oraz zaburzeniami regulacji pragnienia, zwłaszcza u osób starszych), nawracające infekcje dróg oddechowych (najczęściej występującą komplikacją przy dysfagii jest zachłystowe zapalenie płuc wywołane przedostaniem się płynów/pokarmów do tchawicy lub oskrzeli).

Leczenie żywieniowe

Leczenie dysfagii wymaga specjalnej terapii żywieniowej oraz najczęściej modyfikacji konsystencji posiłków. Dzięki temu osoby z dysfagią mają możliwość lepszej kontroli procesu przełykania. Z czasem pacjenci mogą ponownie wyćwiczyć odpowiednie grupy mięśni czy też nauczyć się nowych technik przełykania.

Pierwszym wyborem dla wszystkich pacjentów jest zazwyczaj żywienie doustne, jako że jest to fizjologiczna droga przyjmowania składników odżywczych. Interwencja żywieniowa przy dysfagii ma różne cele:

  • Utrzymanie lub osiągnięcie prawidłowego stanu odżywienia;
  • Uniknięcie niedożywienia i odwodnienia spowodowanego redukcją przyjmowania pokarmów i napojów;
  • Zmniejszenie ryzyka zakrztuszenia i zachłystowego zapalenia płuc.

Dieta o zmodyfikowanej konsystencji jest najczęściej stosowanym leczeniem w przypadku pacjentów z dysfagią. Produkty Nutrisens przeznaczone dla pacjentów z dysfagią mają trzy stopnie gęstości (w wyborze najbardziej właściwego pomaga autorskie narzędzie Nutrisens - DSA Pack):

  • I Poziom (Stopień 1) – konsystencja półpłynna, wskazana u pacjentów niebędących w stanie przeżuwać i połykać pokarmów stałych i płynnych
  • II Poziom (Stopień 2) – konsystencja kremowa, wskazana u pacjentów z poważnymi zaburzeniami połykania i ograniczoną zdolnością przeżuwania
  • III Poziom (Stopień 3) – konsystencja półstała, wskazana w przypadku pacjentów, których zdolność przeżuwania jest ograniczona, a połykanie pokarmów stałych i płynnych akceptowalne

W celu umożliwienia pacjentom z dysfagią bezpiecznego jedzenia i picia, konieczne są odpowiednie rozwiązania żywieniowe. Szeroka gama produktów Nutrisens pozwala na dostęp nich wszystkich:

Zagęszczanie:

Preparat zagęszczający jest produktem na bazie skrobi  (Gel'M) lub na bazie gumy ksantanowej (Gel'Clear). Pozwala na dopasowanie konsystencji płynów bądź zwiększenie gęstości przetworów spożywczych, zarówno na ciepło jak i na zimno. Wszystkie preparaty zagęszczające Nutrisens są odporne na działanie amylazy ślinowej, tak aby zagęszczony produkt utrzymywał jednakową konsystencję we wszystkich fazach połykania.

Nawadnianie:

Jellied water (woda w żelu) i Hydra'fruit Nutrisens mają określony próg przesuwu i lepkość, pozwalające na ich powolne przesuwanie wzdłuż błony śluzowej, dzięki czemu znika ryzyko aspiracji. Dzięki użyciu naturalnych składników, takich jak koncentrat soku owocowego, uzyskiwane są autentyczne smaki i aromaty, które stymulują uruchamianie odruchu połykania.

Odżywianie:

Nawodnienie to nie wszystko – konieczne jest także odżywienie pacjenta. Dlatego Nutrisens proponuje szeroką gamę produktów dla osób mających trudności z przeżuwaniem bądź połykaniem.

Nutrisens - Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-Media