DSA Pack

ZESTAW DO OCENY FUNKCJONALNEJ ZDOLNOŚCI PACJENTA DO POŁYKANIA

banner DSA PACK

Opracowanie planu odżywiania pacjentów cierpiących na dysfagię powinno uwzględnić wszystkie aspekty problemu. W tym celu wymagana jest współpraca lekarzy, dietetyków, logopedów i kucharzy.

Produkty dostępne obecnie na rynku nie wykazują szczegółowo określonych parametrów. Mówi się bowiem o „konsystencji syropu”, „konsystencji kremu” i „konsystencji budyniowej”, ale nie bierze się pod uwagę właściwości reologicznych takich jak lepkość i próg śliskości, aby jednoznacznie określić parametry rozróżniające te konsystencje.

Aby zapewnić możliwie najbezpieczniejsze nawodnienie i odżywienie pacjentów z zaburzeniami połykania, konieczne jest ustandaryzowane podejście, zakładające istnienie ściśle określonych klas konsystencji. Właśnie w tym celu Nutrisens opracował system oceny DSA* PACK (Dysphagia Standardized Assessment) który umożliwia określenie zdolności pacjenta do połykania. Test ten pozwala na określenie liczby zachłyśnięć w zależności od objętości i klasy konsystencji płynów w momencie przyjęcia pokarmu. Pojęcie klasy oznacza poziom konsystencji określony na podstawie lepkości, progu śliskości oraz innych cech pobudzających receptory sensoryczne, jak na przykład aromat, temperatura i kwasowość.

System DSA PACK bierze pod uwagę 4 klasy odpowiadające czterem konsystencjom płynów – od wody naturalnej do wody w postaci żelu. Każda klasa została określona w celu zapewnienia sensorycznej stymulacji ust i gardła oraz obniżenia szybkości przemieszczania się płynu. Przedmiotowy test umożliwia określenie idealnej klasy konsystencji napojów, dopasowanej do zdolności pacjenta w zakresie połykania, zapewniającej bezpieczne picie i poprawne nawodnienie.

Aby uzyskać więcej informacji w języku angielskim, kliknij tutaj

Nutrisens - Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-Media